Mağara Dinlenme Tesisleri


TINAZTEPE MAĞARASI:

Tınaztepe mağaraları 1968 yılında Fransız bilim adamı Michel Bakalowichz tarafından; ilk olarak bulunup, mağaraların krokisi çıkarılmıştır. (aşağıda görüldüğü gibi) Bu kroki de dünya ya Bilgi Dergisi tarafından yayınlanmıştır.Ayrıca Dr. Michel Bakalowichz mağaraların tıbbi araştırmasını yapmış; astım hastalığı için doğal bir tedavi ortamı olduğunu belirtmiştir. (Bilgi Dergisi )

1970 yılında başka bir araştırma grubu;  kaptan Jacgues Cousteau’nun ekibi alman Reinhold Messner ve arkadaşları Suğla Gölü ve onu besleyen su altı kaynaklarını araştırmak için bölgeye gelmişlerdir. Fası boğazı ve Tınaztepe mağaralarının irtibatlarını keşfetmişler ve buranın yer altı göllerinin 22 km uzunluğunun olduğunu tespit etmişlerdir.Aynı ekip mağaraları o zaman ki imkanlarıyla fotoğraflandırmışlar, jeolojik yapısını ve jeolojik dökümanını(aşağıda belirtildiği gibi), yaşadıkları macerayı Almanya da Dünya Harikaları adlı bir kitapta yayınlamışlardır.

Tınaztepe Mağaraları Hakkında;

Mağaranın toplam uzunluğu 1580 metredir.Mağara, sonundaki 30 metrelik iniş dışında tamamen yatay özellikte bir mağaradır.

Bölgede akdeniz iklimi ile karasal iklim arası geçiş arz eden bir iklim hüküm sürer.En yüksek sıcaklık 36,5 °C en düşük sıcaklık –18,4 °C olarak ölçülmüştür.

Tınaztepe Mağarası ve çevresi karışık jeolojik ve jeomorfolojik bir değişim geçirmiştir. Oligosen ve Miyosen dönemine ait alpin dağ oluşumlarıyla bugün kü tektonik konumlarına ulaşan bölgede genç ve yaşlı birimlerin içiçe olduğu görülmektedir.Giden gelmez dağlarının kuzeyinde bulunan Tınaz dağı,komprehensif serinin en üs katını oluşturan Eosen Yaşlı Nümmülitli kireç taşlarından meydana gelmiştir.Tınaztepe Mağarasının bulunduğu bölgede üst seviyelerde kiltaşı- kumtaşı- marn ve konglomera ardalanmasından oluşan fliş ile birlikte ofiyolitik karakterli kayaçlarda yer almaktadır.

Tınaztepe Mağarasının gelişmesinde eğim atımlı normal faylar etkili olmuştur.Bu iki eğim atımlı normal fayların arasında kalan alan graben durumundadır.

Mağaralar oldukça çok saf üst kretase kireç taşları içerisinde yer alıp, kapalı havza durumundaki boşalım sahasının geçirdiği morfolojik dönem sayısı, mağaranın altında ve üstünde yer alan basamak şeklindeki düzlükler ve buralardaki fosil mağaralardan çıkarılabilir.

Mağara içerisinde eski taban seviyesi izleri taraça şeklindedir.Bu taraçalar ile bugünkü taban arasında 5-7 metre seviye farkı tespit edilmiştir.Eski tabanın çökemediği yerlerde doğal köprüler oluşmuştur.Mağara tabanı; girişte toprak,bazı yerlerde blok ve konglomeralar (Paleozoik ve Kretaşe Yaşlı) ile kaplıdır.

Suların mağara içerisinde hareket ettikleri yerlerde kalker tüfleri ; tavan ve yan taraflardaki çatlaklardan sızan sularla çok güzel travertenler ,sarkıt ve dikitler oluşmuştur.Mağaranın son kısmındaki büyük alan bütünüyle ana faya bağlı olarak gelişmiş ve içerisinde göl mevcuttur.

Üst sistemi fosil bir mağaradır.Altta bulunan ve havzanın sularını toplayan düden,morfolojik bakımdan tınaztepe mağarasının devamıdır.Tavandaki çatlaklardan sızan sular,içeride gölcükler oluşturmaktadır.Mağaranın sonundaki göl ise büyük boyutludur.

Özellikle ilkbahar aylarında kar ve yağmur sularıyla beslenen dere ve yatakları en alt seviyedeki mağaraya ulaşmadan önce sular ; şelale ve devkazanı tipi çok ilgi çekici görüntüler ortaya koymaktadır.

Tınaztepe Mağarası şimdiki durumuna yapılan araştırmalara göre yaklaşık 230 milyon yıl gibi uzun bir süreçte meydana gelmiştir. Mağaranın iç kısımlarında ayrıca taban –tavan arası yükseklik farkının 65 metreye çıktığı yerler görülmektedir.

Tınaztepe Mağaraları; turizmci Hasan Çelmeli tarafından uzun yıllar süren uğraşlar sonucunda 2001 yılında Orman Bakanlığınca Köylere Hizmet Götürme Birliğine tahsis edilmiştir. K.H.G.Birliği de Çelmeli Turizm Ltd. Şti’ne devretmiştir. Çelmeli Turizm Ltd. Şti, bir yıl gibi kısa bir sürede hem mağarayı ışıklandırıp gezi güzergahlarını yapmış hem de sosyal tesisleri tamamlamıştır.

Tınaz Tepe Mağarası ve Diğer Aktiviteler

   
 Tınaztepe Mağarası Tanıtım Broşürü  Tınaztepe Mağarası Aktiviteler Broşürü

Tınaztepe Mağarası Ziyaretçileri ve Özel Yerler

 
 
   

 

1 ping

  1. web reklam, web de reklam, webte reklam, internette reklam yapma, reklam siteleri, web reklam siteleri, reklam firmaları web | Dünyanın en büyük mağaraları. Tınaz Tepe Mağarası Seydişehir. En güzel mağaralar Türkiye

    [...] Tınaztepe mağaraları 1968 yılında Fransız bilim adamı Michel Bakalowichz tarafından; ilk olarak bulunup, mağaraların krokisi çıkarılmıştır. (aşağıda görüldüğü gibi) Bu kroki de dünya ya Bilgi Dergisi tarafından yayınlanmıştır.Ayrıca Dr. Michel Bakalowichz mağaraların tıbbi araştırmasını yapmış; astım hastalığı için doğal bir tedavi ortamı olduğunu belirtmiştir. (Bilgi Dergisi ) Detaylar İçin Lütfen Tıklayınız…. [...]

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu HTML etiket ve tanımlayıcılarını kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>